§ 4 Mittaustyönjohtajan toimen täyttäminen

Lataa 

ROIDno-2021-1629

Päätöspäivämäärä

3.5.2021

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

Riipi täyttää toimen kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten toimen vaatimuksia. Hakijalla on kokemusta vaadituista tehtävistä ja ohjelmistoista.

Toimeen eduksi katsotut henkilökohtaiset ominaisuudet on haastattelussa todettu hyviksi. Varalle esitetty hakija täyttää toimeen vaaditut edellytykset.

Päätös

Päätän valita mittaustyönjohtajan toimeen maanmittausinsinööri Antti Riipin esityksen mukaisilla perusteilla 1.6.2021 alkaen ja varalle maanmittausinsinööri Janne Kämän. Valinnassa noudatetaan kuuden

kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut