§ 5 Paikkatietosuunnittelijan toimen täyttäminen (vakanssinumero 16600007)

Lataa 

ROIDno-2021-1931

Päätöspäivämäärä

10.5.2021

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

Koivu täyttää toimen kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten toimen vaatimuksia. Hakijalla on kokemusta vaadituista tehtävistä ja ohjelmistoista.

Toimeen eduksi katsotut henkilökohtaiset ominaisuudet on haastattelussa todettu hyviksi.

Päätös

Päätän valita paikkatietosuunnittelijan toimeen (vakanssinumero 16600007) maanmittausinsinööri (AMK) Henri Koivun esityksen mukaisilla perusteilla 1.6.2021 alkaen. Valinnassa noudatetaan kuuden

kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut