§ 9 Teollisuustontin 8-8149-1 varaaminen, os. Sipolantie 19

Lataa 

ROIDno-2021-2751

Päätöspäivämäärä

29.6.2021

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

 

 

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Fulgen Oy:lle asemakaavan mukaisen tontin 8-8149-1 os. Sipolantie 19.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 1455,17 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974.

3. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.8.2021 - 31.1.2022. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 2595,17 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 1455,17 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallityksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 2595,17 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 1455,17 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

elinvoimapalvelun palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut