§ 11 Lappia-Talon autotallin huopakaton uusiminen 2024 - hanke, kokonaisurakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2024-1492

Päätöspäivämäärä

25.4.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

1. Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Lappia-Talon autotallin huopakaton uusiminen 2024- hanke, joka sisältyy Tilapalvelukeskuksen vuosikorjaustöiden määrärahoihin. Urakkamuotona on kokonaisurakka.

2. Hankinnan sopimuskausi

Hankinnan sopimuskausi on 1.6.2024 - 31.8.2024.

3. Ilmoitus- ja hankintamenettely 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joka kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. 

Tarjoukset tuli toimittaa 28.3.2024 klo 12:00 mennessä.

4. Saapuneet tarjoukset

Tarjoukset avattiin 28.3.2024 klo 12:05. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) yritystä:

Kattotutka Oy
Katmaster Oy
Katman Oy

5. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouskäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajan tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Kaikki tarjoajat täytti soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus.  

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja ne hyväksyttiin tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun. 

7. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on hinnaltaan halvin tarjous. 

Tarjoushinnat (alv. 0%):

Kattotutka Oy 27 063,00 euroa
Katmaster Oy 23 008,50 euroa
Katman Oy 25 725,81 euroa

Tilapalvelukeskus on pitänyt selonottoneuvottelun edullisimman tarjouksen tehneen

Katmaster Oy:n kanssa 12.4.2024.

Päätös

Valitsen Lappia-talon autotallin huopakaton uusiminen 2024 - hankkeen kokonaisurakoitsijaksi Katmaster Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 23 008,50 euroa, alv. 0 %. Hankinnasta laaditaan kirjallinen urakkasopimus Tilapalvelukeskuksen ja  Katmaster Oy:n välille.

Allekirjoitus

rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Konsernihallinto