§ 9 Monitoimikeittiön annostelijapumpun ja kombipadan hankinta

Lataa 

ROIDno-2023-1283

Päätöspäivämäärä

5.6.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Tilapalvelukeskuksen työohjelmisssa on varattu määräraha keittiölaitteiden hankintaan vuodelle 2023.

1. Hankinnan kohde
Rovaniemen kaupunki on pyytänyt tarjouksia Kairatien monitoimikeittiöön hankittavista keittiölaitteista käyttökuntoon asennettuna. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen.
OSA 1: Annostelupumppu
OSA 2: Sekoittava pata
Tarjoaja on voinut jättää tarjouksen yhteen tai molempiin osa-alueisiin.

2. Hankinnan sopimuskausi
Hankinta on kertahankinta, joka suoritetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

3. Ilmoitus-​ ja hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta,​ joka kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMA-​ilmoituskanavassa 3.5.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tarjoukset tuli jättää 26.5.2023 klo 12.00 mennessä.

4. Saadut tarjoukset
Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:
OSA 1: Annostelupumppu
Metos Oy Ab

OSA 2: Sekoittava pata
Dieta Oy
Metos Oy Ab

5. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset,​ yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.

Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

7. Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.

Tarjousten hintavertailu suoritettiin osa-alueittain (1 ja 2). Tarjoukset, jotka koskevat osaa 1 vertailtiin keskenään ja tarjoukset, jotka koskevat osaa 2 vertailtiin keskenään.

Laitteiden toimittajaksi valitaan osa-alueittain halvimman vertailuhinnan jättänyt tarjoaja.
OSA 1: Annostelupumppu

Tarjousten vertailua ei tarvinnut suorittaa, koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saapui vain yksi. Metos Oy Ab:n tarjouksessa esittämän hinnan 78 490,93 € katsottiin olevan kohtuullinen.

OSA 2: Sekoittava pata
Vertailuhinnat, alv 0%:
Dieta Oy            17.711,47 euroa
Metos Oy Ab     16.010,68 euroa

Hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti Metos Oy Ab.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätös

Päätän,​ että Kairatien monitoimikeittiön annostelupumppu ja sekoittava pata hankitaan Metos Oy Ab:ltä edellä kuvatun perusteella. Rovaniemen kaupunki solmii valitun toimittajan kanssa kirjallisen tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut