§ 5 Muurolan kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito,toisen vuoden option käyttö

Lataa 

ROIDno-2021-241

Päätöspäivämäärä

12.3.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös 19.4.2021 § 21

Kuvaus

Tilapalvelupäällikkö on tehnyt 19.4.2021 § 21 hankintapäätöksen Muurolan

kiinteistöjen ulkoaluiden kunnossapidon urakoitsijasta. Hankinnan sopimuskausi on

1.7.2021 – 30.6.2023 . Hankintaan sisältyy oikeus kahteen (2) yhden (1) vuoden

mittaiseen optiokauteen. Tämä päätös koskee toisen optiokauden

käyttöönottoa ajalla 1.7.2024 – 30.6.2025.

Tilapalvelukeskus on neuvotellut sopimusurakoitsija AR Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa

toisen optiokauden käytöstä.

Päätös

Päätän,​että Muurolan kiinteistöjen ulkoaluiden kunnossapidon hankinnassa

käytetään hankintaan sisältyvä toinen optiokausi  ajalla 1.7.2024 – 30.6.2025.

Hankintasopimuksen ehdot pysyvät alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisina.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut