§ 16 Napsun pienten koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintaa koskeva päätös

Lataa 

ROIDno-2024-1373

Päätöspäivämäärä

3.5.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

1. Hankinnan kohde
​​​​​​Hankinnan kohteena on pää- ja arkkitehtisuunnittelijan hankkiminen kokonaisurakalla toteutettavaan Napsun pienten koulun peruskorjaus hankkeeseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ROIDno-​2024-1373 ja sen liitteissä.

2. Hankintailmoitus ja -​menettely

Tarjouspyyntö
Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa, tarjouspalvelussa sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 10.4.2024. Tarjouspyynnön aikana saapuneisiin kysymyksiin vastattiin kaikille samanaikaisesti Tarjouspalvelu.fi-​portaalin kautta.

Määräaikaan 25.4.2024 klo 12.00 mennessä kuusi (6) tarjoajaa jätti tarjouksen. Tarjouksen jättivät:

Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy
Sitowise Oy
UKI Arkkitehdit Oy

Tilaaja totesi kaikki tarjoajat soveltuviksi tarjoamaan kohdetta. Tilaaja totesi kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Tarjoajien kokonaispisteytys
Tilaaja pisteytti tarjousten hinta- ja laatutiedot ja suoritti tarjousten kokonaispisteytyksen (Liite 1).

Tarjoajien tarjoushinnat (alv 0 %):
Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy  62 720,00 euroa
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy  165 000,00 euroa
Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy  87 700,00 euroa
FCG Finnish Consulting Group Oy  80 000,00 euroa
Sitowise Oy  281 900,00 euroa
UKI Arkkitehdit Oy  78 950,00 euroa

Tarjoajien kokonaispisteet:
Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy 95,03 pistettä
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy 51,62 pistettä
Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy 75,06 pistettä
FCG Finnish Consulting Group Oy 79,90 pistettä
Sitowise Oy 40,58 pistettä
UKI Arkkitehdit Oy 85,61 pistettä

Päätös

Päätän valita Napsun pienten koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:n esittelytekstissä todetuilla perusteilla. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille. Toimeksiannosta laaditaan kirjallinen suunnittelusopimus.

Allekirjoitus

rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Konsernihallinto