§ 8 Nivankylän koulun vanhan puolen vesikaton korjaustyöt 2024-hanke, kokonaisurakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2024-254

Päätöspäivämäärä

10.4.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

1. Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Nivankylän koulun vanhan puolen vesikaton korjaustyöt 2024- hanke, johon on talousarviossa varattu määräraha. Urakkamuotona on kokonaisurakka.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ROIDno-2024-254 ja sen liitteissä.

2. Hankinnan sopimuskausi

Hankinnan sopimuskausi on 3.6.2024 - 25.7.2024.

3. Ilmoitus- ja hankintamenettely 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joka kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Tarjous pyydettiin viideltä urakoitsijalta. Tarjoukset tuli jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi /rovaniemi.
Tarjoukset tuli toimittaa 16.2.2024 klo 12:00 mennessä.

4. Saapuneet tarjoukset

Tarjoukset avattiin 16.2.2024 klo 12:05. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi (1) yritystä:

Kattotutka Oy

5. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjous käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajan tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Tarjoaja täytti soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus.  

Kattotutka Oy:n  tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja se hyväksyttiin tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun. 

7. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on hinnaltaan halvin tarjous. 

Tarjoushinnat (alv. 0%):

Kattotutka Oy 43.091,00 euroa

Tilapalvelukeskus on pitänyt selonottoneuvottelun edullisimman tarjouksen tehneen Kattotutka Oy:n kanssa 29.2.2024.

Päätös

Päätän valita Nivankylän koulun vanhan puolen vesikaton korjaustyöt 2024 - hankkeen toteuttajaksi Kattotutka Oy:n tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla 43.091,00 euroa. Hankintapäätöksen saatua lainvoiman, solmitaan hankinnasta tarjouspyynnön mukainen urakkasopimus.

Allekirjoitus

rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Konsernihallinto