§ 4 Pääkirjaston korjaustyöt 2024-2025 hankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtävät

Lataa 

ROIDno-2023-4105

Päätöspäivämäärä

19.2.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Hankinnan kohde

Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on pyytänyt tarjouksia Pääkirjaston korjaustyöt 2024 - 2025 hankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtävistä

Hankinnan sopimuskausi

Hankinnan sopimuskausi on 2.5.2024 – 30.4.2027.

Ilmoitus- ja hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan

julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintamenettelynä on ollut avoin

menettely. Hankinnasta on julkaistu 12.1.2024 hankintailmoitus HILMA-

ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu

myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi sekä

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tarjoukset tuli jättää 12.2.2024 klo: 12:00 mennessä.

Tarjoajat

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

A-Insinöörit Lappi Oy:n ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n ryhmittymä

Rakennuttajapalvelut Jarjotek Oy

Rakennuttajatoimisto Promen Oy

Welado Oy

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajan tuli täyttää tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. 

Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset vastaamalla vaatimuksiin ”Kyllä”. 

Tilaaja selvittää tarjoajilta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten pisteytys ja päätöksen peruste

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinnan painoarvo on 50% ja laadun 50%.

 

Tarjoajien hinta ja kokonaispisteet

A-Insinöörit Lappi Oy                                 151 620,00          82,73

Rakennuttajapalvelut Jarjotek Oy              131 525,00          79,29

Rakennuttajatoimisto Promen Oy              102 050,00          86,50

Welado Oy                                                 169 000,00          79,19

Päätös

Päätän hankkia Pääkirjaston korjaustyöt 2024-2025 hankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtävät Rakennuttajatoimisto Promen Oy:ltä tarjouksen mukaiseen kattohintaan 102 050,00 euroa (alv 0 %). Hankintapäätöksen saatua lainvoiman, solmitaan hankinnasta tarjouspyynnön mukainen hankintasopimus.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut