§ 2 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä

Lataa 

ROIDno-2022-4684

Päätöspäivämäärä

28.2.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on julkaissut 13.1.2023 hankintailmoituksen HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) koskien uimahalli Vesihiiden liukumäen uusimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka, johon sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely.

Tarjoukset tuli jättää 13.2.2023 klo: 12:00 mennessä. Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain yksi tarjoaja: Pool4you Oy. Saapunut tarjous oli tarjouspyynnön vastainen.

Tarjoaja kuitenkin täytti tarjouksensa perusteella julkisista hankinnoista annetun lain 79-92 §:ssä ja tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön muotovaatimusten mukainen. Tarjous täyttää näin ollen hankintalain 34 §:n 3 mom:ssa neuvottelumenettelyyn siirtymiselle asetetut vaatimukset. 

Neuvottelumenettelyssä tarjouksen jättänyttä yritystä pyydetään täydentämään tarjous tarjouspyynnön vaatimusten mukaiseksi. 

 

Päätös

Rovaniemen kaupunki päättää siirtyä uimahalli Vesihiiden liukumäen uusimista koskevassa hankinnassa edellä esitetyin perustein hankintalain 34 §:n mukaiseen neuvottelumenettelyyn määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa.

 

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut