§ 3 Palkisentie 47 rakennuksen purku-urakka, urakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2023-3361

Päätöspäivämäärä

24.1.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Tilajaosto on kokouksessaan 13.9.2023 § 46 käsitellyt Tilapalvelukeskuksen tyhjillään olevien kohteiden tilannetta. Yksi niistä kohteista rakennuksista, joita kaupunki ei itse tarvitse enää omassa palvelutuotannossaan on ollut osoitteessa Palkisentie 47, 96100 Rovaniemi sijaitseva entinen bensa-asema. Rakennuksen purkaminen on tullut ajankohtaiseksi, kun parhaillaan kaavoitus laatii uutta kaavaa kiinteistölle, jossa entinen bensa-asema -rakennus sijaitsee.

Tilapalvelukeskus on pyytänyt tarjouksia Palkisentie 47 rakennuksen purkamisesta. Tarjouskilpailu toteutettiin pienhankintana Rovaniemen kaupungin pienhankintaohjeiden mukaisesti, koska hankinnan ennakoidun arvon oletettiin alittavan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon (150.000, 00 euroa, alv. 0 %). Tarjouspyyntö toimitettiin Cloudia Kilpailutusjärjestelmän kautta viidelle (5) yritykselle 13.12.2023 ja tarjoukset tuli toimittaa 16.1.2024 klo 12:00 mennessä. Lisäkirje 1 toimitettiin tarjoajille 20.12.2023 ja lisäkirje 2 toimitettiin 5.1.2024.

Määräaikaan 16.1.2024 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) yritystä. Tarjoukset avattiin 19.1.2024. Saapuneet tarjoukset on käyty läpi ja kaikki saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävät tarjouspyynnössä mainitut ehdot. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouksen jättivät:

Tarjoaja:                                    Hinta (alv. 0 %):
JT- Konetyöt                                  45.000,00 eur
Lapin Materiaalikierrätys Oy       26.400,00 eur
Lapin Timanttisahaus Oy              28.500, 00 eur
Tilapalvelukeskus on pitänyt selonottoneuvottelun edullisimman tarjouksen tehneen Lapin Materiaalikierrätys Oy:n kanssa 24.1.2024.

Päätös

Valitsen osoitteessa Palkisentie 47, 96100 sijaitsevan entisen bensa-aseman rakennuksen purku-urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Lapin Materiaalikierrätys Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 26.400 euroa, alv. 0 %, Hankinnasta laaditaan kirjallinen urakkasopimus Tilapalvelukeskuksen ja Lapin Materiaalikierrätys Oy:n välille.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut