§ 1 Pilaantuneiden maa-ainesten ja purkujätteiden vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut - option käyttäminen

Lataa 

ROIDno-2022-1365

Päätöspäivämäärä

9.1.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös 15.6.2022 § 17.

Kuvaus

Tilapalvelupäällikkö on tehnyt 15.6.2022 § 17 hankintapäätöksen koskien Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n eri hankkeista tulevien pilaantuneiden maa-ainesten ja pilaantuneiden purkujätteiden vastaanotto- ja loppusijoituspalveluita vuosille 2022-2023. Kyseessä on puitejärjestely. Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2022-31.12.2023. Hankinnan puitesopimuskumppanit ovat Savaterra Oy, LT Teollisuuspalvelut Oy ja Kaiku Ympäristö Oy.

Hankintaan sisältyy oikeus yhteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tämä päätös koskee optiokauden käyttöönottoa ajalla 1.1.2024- 31.12.2024. Optiokaudella kaikki hankintasopimuksen mukaiset ehdot pysyvät alkuperäisen sopimuksen mukaisina.

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n pilaantuneiden maa-ainesten ja pilaantuneiden purkujätteiden vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyssä käytetään hankintaan sisältyvä optiokausi ajalla 1.1.2024-31.12.2024. Optiokaudella hankintasopimuksen ehdot pysyvät alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisina. Palveluita hankitaan tarpeen mukaan.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut