§ 12 Pulkamontien terveyskeskussairaalan väliaikaisen astianpesulinjasto -kontin vuokraus

Lataa 

ROIDno-2023-460

Päätöspäivämäärä

16.10.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Lapin hyvinvointialueelle vuokratun Pulkamontien terveyskeskussairaalan keittiössä on havaittu vesivahinko, jonka hoitamiseksi nykyinen käytössä oleva astianpesulinjasto täytyy purkaa väliaikaisesti pois. Jotta toiminta terveyskeskussairaalassa voi jatkua häiriöttömästi korjaustöiden ajan, Tilapalvelukeskus on selvittänyt vaihtoehtoja yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen Ruokapalvelujen kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui se, että korjaustöiden ajaksi vuokrataan astianpesulinjasto -kontti.

Tilapalvelukeskus on selvittänyt astianpesulinjasto -kontteja vuokraavia yrityksiä ja on pyytänyt tarjouksen Mobiilikeittiö Group Oy:ltä tilapäisen astianpesulinjasto -kontista korjaustöiden ajaksi ajalle 30.10. - 31.12.2023. Hankintamuotona on suorahankinta, jossa tavarantoimittaja vastaa astianpesulinjasto -kontin kuljetuksesta, käyttökuntoon asentamisesta ja käytön opastuksesta. Kontilla on lisäksi toimintatakuu ja huoltopäivystys. Hankinnalla on kiire, jotta mahdollisilta laajemmilta vahingoilta voidaan välttyä ja keittiön toiminta voidaan palauttaa ennalleen mahdollisimman pian.

Päätös

Päätän vuokrata Pulkamontien terveyskeskussairaalan keittiölle astianpesulinjasto -kontin Mobiilikeittiö Group Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 20.214,00 euroa, alv. 0 % edellä kuvatulla tavalla. 

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon 60.000,00 euroa.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut