§ 13 Rakennushankkeiden asiantuntijapalveluiden pienhankinta, jatkopäätös

Lataa 

ROIDno-2023-460

Päätöspäivämäärä

26.10.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Tilapalvelukeskuksella on valmisteltavana useita rakennushankkeita, joissa etenkin hankkeen alkuvaiheessa tehdään erilaisia selvityksiä. Hankkeiden alkuvaiheen selvitysvaihe on hankkeiden toteutumisen kannalta yksi tärkeimmistä vaiheista, joissa mm. selvitetään rakennushankkeen eri sijainti vaihtoehtoja, tontin soveltuvuutta suunniteltuun rakennushankkeeseen ja laaditaan vaihtoehtoisia alustavia huonetilaohjelmia.

Tilapalvelukeskus on hankkinut rakennushankkeiden alkuvaiheen selvityksiin liittyviä asiantuntijapalveluita Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:ltä vuoden 2023 aikana (Rakennuspäällikön viranhaltijapäätös 14.12.2022 § 87). Osa vuonna 2023 valmisteltaviksi suunnitelluista hankkeista on jäämässä kesken Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:llä, koska vuonna 2023 tilattujen palvelujen arvo on ylittymässä hankintaan varatun määrärahan (60.000,00 euroa alv. 0 %). Näiden keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattaminen Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:n toimesta on perusteltua saman palveluntarjoajan hankkeille tuomalla synergiaedulla.

Tilapalvelukeskus on neuvotellut Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:n kanssa keskeneräisten hankkeiden alkuvaiheen selvitysten loppuunsaattamisesta ajalla 1.11.2023 - 28.2.2024.

Päätös

Päätän hankkia keskeneräisten rakennushankkeiden alkuvaiheen keskeneräisiin selvityksiin liittyviä asiantuntijapalveluita Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:ltä yksikköhinnalla 80,00 euroa/tunti alv. 0 % ajalla 1.11.2023 - 28.2.2024. Töitä tilataan tarpeen mukaan ja kustakin toimeksiannosta tehdään kirjallinen toimeksiantosopimus ennen töiden aloittamista, jossa arvioidaan työmäärän laajuus (arvoidut työtunnit kohteesta riippuen).

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon 60.000,00 euroa.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut