§ 1 Saarenputaan hammashoitolan korjaustyöt, rakennusurakkaan sisältyvien hankintojen siirtäminen tilaajalle

Lataa 

ROIDno-2022-36

Päätöspäivämäärä

28.2.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Saarenputaan hammashoitolan korjaustöiden rakennusurakoitsijaksi on Tilapalvelupäällikön päätöksellä 24.2.2022/§19 valittu LVI-Kilpimaa Oy. Tarjouspyynnön mukaiset korjaustyöt on aloitettu 5.6.2022.

Pääurakoitsija  on kuitenkin ajautunut talousvaikeuksiin ja tämän vuoksi sopimusosapuolten kesken on pidetty 8.2.2023 neuvottelu tiettyjen rakennusurakkaan kuuluvien hankintojen siirtämisestä tilaajalle (Rovaniemen kaupunki). Hankinnat on välttämätöntä siirtää tilaajan vastuulle, jotta kohde voidaan saattaa loppuun.

Neuvottelujen tuloksena sovittiin seuraavien hankintojen siirtämisestä tilaajan vastuulle:
- Kiintokalustetoimitus, Puusepänliike Peltoniemi Ky, hankinnan arvo 51 920,00 €, alv 0 %
- Lukitus, Rovaniemen Lukkopalvelu Oy, hankinnan arvo 12 622,18 €, alv 0 %
- Terästaso, Weland Oy, hankinnan arvo 4 850,00 €, alv 0 %
- Rakennuskonevuokrat, Renta Oy, hankinnan arvo 6 100,00 €, alv 0 %.

Rovaniemen kaupunki on pyytänyt sitovat tarjoukset edellä mainituilta yrityksiltä.

LVI Kilpimaa Oy on tehnyt tilaukset edellä mainituilta yrityksiltä ja ne sisältävät mittatilaustyönä tehtyjä tuotteita urakan kohteeseen. Näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista, eikä urakalle asetetun aikataulun puitteissa edes mahdollista, että kaupunki hankkisi tuotteet muualta. Tämän vuoksi hankinnat suoritetaan suorahankintoina.

 

Päätös

Päätän hankkia edellä mainituilla perusteilla Saarenputaan hammashoitolan korjaustyöt -hankkeelle kiintokalusteet, lukituksen, terästason ja rakennuskonevuokrat yllä kuvatun erittelyn mukaisesti.

Hankintojen arvot alittavat hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon 60.000.

 

Allekirjoitus

Rakennupäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut