§ 7 Suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden hankinta, hankintasopimusten jatkaminen

Lataa 

ROIDno-2019-438

Päätöspäivämäärä

17.5.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 28.2.2023 § 8.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungilla on tarve jatkaa Suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden hankintasopimuksia (ROIDno-2019-438) ajalle 1.7.2023-31.12.2023. Kyseessä on puitejärjestely. Hankintasopimukset koskevat erillisillä toimeksiannoilla tilattavia seuraavia ostopalveluita/tehtäväalueita:
1. Arkkitehtisuunnittelu
2. Rakennesuunnittelu
3. LVIA-suunnittelu
4. Sähkösuunnittelu
5. Kuntotutkimukset
6. Rakennustekninen valvonta
7. LVIA-valvonta
8. Sähkötöiden valvonta
9. Rakennuttajakonsultointi
10. Pimatutkimukset ja
11. GEO-suunnittelu. 
Hankintasopimusten sopimuskaudet päättyvät 30.6.2023 ja sopimuksiin sisältyvät optiot on käytetty. Tilaajana on ollut Rovaniemen kaupunki ja hankintasopimusten mukaisia hankintoja ovat voineet tehdä myös muut Rovaniemen kaupunkikonsernin yksiköt.

Tilapalvelukeskus on alkanut valmistelemaan yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa uutta tarjouskilpailua edellä kuvatuista palveluista. Tilapalvelukeskuksella on sovittu toimeksiantoja nykyisten puitesopimustoimittajien kanssa vuodelle 2023 ja tämän johdosta on tarkoituksenmukaista, että nykyisiä hankintasopimuksia jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Toimittajien vaihtaminen keskeneräisiin toimeksiantoihin muodostaisi merkittäviä haasteita kohteiden loppuusaattamiseen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä laaja hankinta ja koska eri tehtäväalueiden laatu- ym. vaatimukset poikkeavat toisistaan olennaisestikin on tarkoituksenmukaista, että hankinta valmistellaan perusteellisesti kunkin tehtäväalueen ominaispiirteet huomioiden. Rovaniemen kaupunki on toteuttanut esimerkiksi uudemmilla toteutusmuodoilla investointeja ja uudessa tarjouskilpailussa on tarkoitus huomioida myös uudemmissa toteutusmuodoissa tarvittavat asiantuntijapalvelut jatkossa.

Hankintasopimusten jatkaminen suorahankintana ajalle 1.7.2023-31.12.2023 mahdollistaa uuden tarjouskilpailun toteuttamisen siten, että uudet sopimuskaudet alkaisivat 1.1.2024. Hankinnan ennakoitu arvo ajalle 1.7.2023-31.12.2023 on noin 100.000 euroa, alv. 0 %.

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että Rovaniemen kaupunki jatkaa Suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden hankintasopimuksia (ROIDno-2019-438) entisin ehdoin puitesopimustoimittajien kanssa ajalle 1.7.2023-31.12.2023. Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa vuoden 2023 aikana uudet Suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluita koskevat hankintasopimukset, joissa on huomioitu kunkin tehtäväalueen laatu- ym. vaatimukset riittävässä laajuudessa laadukkaiden ostopalveluiden ostamista varten.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut