§ 6 Syväsenvaaran kalliosuojan rakennusmittauspalvelut ja inventointimallin hankinta

Lataa 

ROIDno-2023-460

Päätöspäivämäärä

20.4.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Hankinnan kohde
Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on pyytänyt tarjouksia Syväsenvaaran kalliosuojan rakennusmittauspalveluista ja inventointimallista kokonaishintaurakkana. Kohde sijaitsee osoitteessa Tarvantie 1, 96930 Rovaniemi. 

Ilmoitus- ja hankintamenettely
Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita.
Hankinta kilpailutettiin rajoitettua menettelyä käyttäen ja tarjoukset pyydettiin kolmelta (3) toimittajalta.

Tarjoukset tuli jättää 3.3.2023 Klo:12.00 mennessä.

Tarjoajat
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:

Lapin GPS-Mitta Oy
SmartGeo Oy

Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.

Tarjoajien kelpoisuus
Kaikki tarjoajat täyttivät kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudella asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.

Tarjousten hintavertailu
Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjoushinnat:
Lapin GPS-Mitta Oy   12 940,00€ (Alv 0%)
SmartGeo Oy             29 500,00€ (Alv 0%)

Päätös

Päätän hankkia Syväsenvaaran kalliosuojan rakenusmittauspalvelujen ja inventointimallin toteuttajaksi Lapin GPS-Mitta Oy:n tarjouksen mukaisella
hinnalla 12 940,00 euroa, alv. 0%. Hankinnasta laaditaan kirjallinen sopimus Tilapalvelukeskuksen ja Lapin GPS-Mitta Oy:n välille

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut