§ 13 Tilojen vuokraaminen kaupunginhallitukselle

Lataa 

ROIDno-2024-29

Päätöspäivämäärä

30.4.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Kuvaus

Tilapalvelupäällikkö on 31.1.2024 päivätyssä ROIDno- 2024- 29 § 4 viranhaltijapäätöksessä päättänyt vuokrata kaupunginhallitukselle työtilat osoitteesta Kairatie 75, 96190 Rovaniemi. Tilatarpeen myötä tilapalvelukeskus on yhdessä konsernihallinnon kanssa neuvotellut Kairatie 75:ssä sijaitsevien vapaana olevien tilojen vuokraamisesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan työhuoneeksi.

Vuokrattavat tilat ovat suurudeltaan n. 12 m2. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 1.3.2024 alkaen kolmen kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokra on 151,20 euroa kuukaudessa alv 0 %. Vuokriin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka sopimushetkellä on 24 %. Vuokra sisältää käyttö- , kunnossapito- , hallinto- , siivous- , huolto- , ulkoalueiden hoito- , lämmitys- , sähkö- , vesi- ja jätehuoltokustannukset. Vuokra tarkistetaan vuosittain huhtikuun 1. päivänä, kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin kokonaisindeksiluku Q4 perusteella. Ensimmäinen tarkistus 1.4.2025.

Päätös

Päätän vuokrata Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle työtilat Koulutuskuntayhtymä Redulta osoitteessa Kairatie 75, 96190. Tilapalvelukeskus laatii tilasta erillisen välivuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja konsernihallinnon välille.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut