§ 14 Viemäriä varten toteutettavan alitusporauksen pienhankinta

Lataa 

ROIDno-2023-460

Päätöspäivämäärä

6.11.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyyntöön ja täsmennyskierroksiin pohjautuva halvin hinta.

Alakuijala Oy:n tarjous oli sisällöltään sellainen, että Rovaniemen kaupunki hylkää tarjouksen. Tarjouksen hylkäämisen perusteena on seuraavat asiat:
- kalustolla on rajoitteita suoriutua kyseisestä tehtävästä (isot kivet ja kallio). Tarjoaja on sisällyttänyt tarjoukseen vastuunrajoituslausekkeen
- porausta ei voi suorittaa, mikäli pakkasta on enemmän kuin -5 astetta

Lännen Alituspalvelut Oy:n kalusto kykenee suoriutumaan tehtävästä.

Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen kokonaishinta on 19 637,00 euroa (alv 0 %).

 

Kuvaus

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.5.2023 § 58 hyväksynyt uuden Häkinvaaran päiväkodin hankesuunnitelman. Tilajaosto on kokouksessaan 8.6.2023 § 37 päättänyt hankkeen toteutusmuodosta ja käynnistänyt kilpailutuksen. Tilajaosto on kokouksessaan 28.9.2023 § 57 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hanke toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. 

Tilapalvelukeskus on selvittänyt Häkinvaaran päiväkodin rakentamisessa tarvittavia liittymiä (mm. sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäriliittymät). Suunnitellun rakennuspaikan lähistöllä oleva viemäriverkosto sijaitsee valtatie 4:n pohjois-puolella. Uuden Häkinvaaran päiväkodin liittäminen olemassa olevaan viemäriverkostoon edellyttää valtatien 4 alitusta. Alitusporaukseen ja viemärin rakentamiseen valtatie 4:n ali on saatu lupa Lapin ELY-keskukselta.

Ilmoitus- ja hankintamenettely
Tilapalvelukeskus on pyytänyt tarjouksia viemärin alitusporauksesta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakka, johon ei sovelleta hankintalakia vaan kaupungin yksiköt toteuttavat ne Rovaniemen kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen. Hankintamenettelynä on ollut rajoitettu menettely. Hankinnasta on lähetetty sähköpostitse tarjouspyynnöt seuraaville yrityksille:
Lännen Alituspalvelu Oy
Poratech Oy
Pohjolan Alituspalvelu Oy
Alakuijala Oy
Tarjoukset tuli jättää 13.10.2023 klo 12:00 mennessä.

Tarjoajat
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:
Lännen Alituspalvelu Oy ja
Alakuijala Oy

Tarjoajien kelpoisuus
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajan tuli täyttää tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Molempien tarjoajien osalta tarkistettiin tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet VastuuGroup.fi-sivustolta. Raporttien mukaan urakoitsijat ovat hoitaneen tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa ja tarjoajat todettiin soveltuviksi tarjoamaan kohdetta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Alakuijala Oy:n tarjous sisälsi yksikköhintoja poraukselle sekä ehtoja, joista hankintayksikkö pyysi täsmennyksen. Täsmennyspyyntö lähetettiin Alakuijala Oy:lle 17.10.2023, jossa yksilöitiin täsmennettävät asiat. Alakuijala Oy lähetti vastauksen täsmennyspyyntöön 20.10.2023. Hankintayksikkö lähetti toisen täsmennyspyynnön, jossa varmistettiin tarjoajan kaluston suorituskykyä. Alakuijala Oy lähetti vastauksen täsmennyspyyntöön 27.10.2023.

 

 

 

Päätös

Päätän hankkia Häkinvaaran päiväkodin viemärin toteutusta varten Valtatie 4:ns alitusporauksen tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 19.637,00 euroa (alv 0 %). Hankintapäätöksen saatua lainvoiman, hankinnasta laaditaan tarjouspyynnön mukainen hankintasopimus. Toteutusajankohta sovitaan tarkemmin erikseen.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 150.000 euroa alittava rakennusurakka.

Allekirjoitus

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut