§ 59 Napapiirin peruskoulu / kotitalouden ma. lehtori / valintapäätös

Lataa 

ROIDno-2024-1802

Päätöspäivämäärä

2.5.2024

Päätöksen tekijä

Rehtori Napapiirin yläaste

Päätöksen peruste

Tehtävään valittava henkilö on hakemuksellaan ja haastattelussaan osoittanut, että hänellä on hakijoista parhaat tiedot, taidot ja osaaminen kaikilla työnantajan edellyttämillä osa-alueilla.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut Napapiirin peruskouluun määräaikaista kotitalouden lehtoria. Hakuaika päättyi 24.4.2024, ja määräaikana hakemuksia tuli seitsemän.

Valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luettiin hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä.

Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastettelut järjestetiin 30.4.2024, ja haastattelijoina olivat vs. apulaisrehtori Sini Ollila ja vs. rehtori Jaakko Sarmola.

Määräaikaisuuden peruste: virkatehtävien järjestelystä johtuva väliaikainen tarve.

Päätös

Napapiirin peruskoulun määräaikaisen kotitalouden lehtorin tehtävään vakanssinumerolla 26320016 valitaan 1.8.2024 - 31.7.2025 KM Sanni Pilhjerta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen palvelussuhteen alkamista toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Allekirjoitus

Jaakko Sarmola, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut