§ 20 Napapiirin peruskoulu, erityisluokanopettajan määräaikainen virka (10259010)

Lataa 

ROIDno-2023-1363

Päätöspäivämäärä

25.4.2023

Päätöksen tekijä

Rehtori Napapiirin yläaste

Päätöksen peruste

Haastatteluryhmä esittää, että Napapiirin peruskoulun erityisluokanopettajaksi 1.8.2023 - 31.7.2024 valitaan KM Riitta Koivula.

Perustelut: hakijan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, hyvät pedagogiset taidot sekä hyvä oppilas- ja hyvinvointilähtöinen työote sekä valmiudet kohdata nepsy-kirjon oppilaita.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut palvelukseensa määräaikaisia erityisluokanopettajia.

Hakuaika oli 17.3. - 31.3.2023, ja määräaikana hakemuksia tuli 38.

Haastatteluun kutsuttiin 19 hakijaa, ja haastattelut pidettiin 21.4.2023. Haastatteluryhmään kuului rehtoreita ja koulunjohtajia 12 koulusta.

Valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta.

Määräaikaisuuden peruste: uuden yhtenäisen peruskoulun henkilöstöjärjestelyjen keskeneräisyys ja tuntikehyksen vaihtelu.

Päätös

Napapiirin peruskoulun määräaikaiseen erityisluokanopettajan virkaan vakanssinumerolla 10259010 valitaan 1.8.2023 - 31.7.2024 KM Riitta Koivula.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Allekirjoitus

Jaakko Sarmola, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut