§ 15 Napapiirin peruskoulu erityisopettaja (10289024)

Lataa 

ROIDno-2023-1204

Päätöspäivämäärä

17.4.2023

Päätöksen tekijä

Rehtori Napapiirin yläaste

Päätöksen peruste

Rehtori Jukka Mettiäinen esittää, että Napapiirin peruskoulun erityisopettajaksi 1.8.2023 - 31.7.2024 valitaan KM Mari Laukkanen.

Perustelut: hakijan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja pedagogiset taidot sekä asiantunteva näkemys erityisopettajan roolista ja konsultoivasta työotteesta.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluissa on ollut haettavana erityisopettajan määräaikaisia tehtäviä. Hakuaika oli 17.3. - 31.3.2023, ja määräaikana hakemuksia tuli 42. Kelpoisia hakijoita oli 14, joista haastatteluun kutsuttiin 5 henkilöä.

Haastattelut pidettiin 14.4.2023, ja haastatteluryhmään kuuluivat rehtorit Jukka Mettiäinen ja Jaakko Sarmola.

Valittavilta henkilöiltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luettiin hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä.

Määräaikaisuuden peruste: uuden yhtenäisen peruskoulun henkilöstöjärjestelyjen keskeneräisyys.

Päätös

Napapiirin peruskoulun erityisopettajan tehtävään vakanssinumerolla 10289024 valitaan 1.8.2023 - 31.7.2024 KM Mari Laukkanen.

Allekirjoitus

Jaakko Sarmola, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut