§ 31 Napapiirin peruskoulu ja Ylikylän peruskoulu / ruotsin ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja / valintapäätös

Lataa 

ROIDno-2024-1666

Päätöspäivämäärä

25.4.2024

Päätöksen tekijä

Rehtori Napapiirin yläaste

Päätöksen peruste

Tehtävään valittava henkilö on ainoa kelpoinen hakija. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvät pedagogiset taidot.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut Napapiirin peruskouluun ja Ylikylän peruskouluun yhteistä ruotsin ja englannin kielen tuntiopettajaa. Hakuaika päättyi 24.4.2024, ja määräaikana hakemuksia tuli kolme. Kelpoisia hakijoita oli yksi, joten haastattelua ei järjestetty.

Valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luettiin hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä.

Määräaikaisuuden peruste: virkatehtävien määrän ennakoitu väheneminen oppilasmäärien laskusta ja palveluverkon uudelleen tarkastelusta johtuen.

Päätös

Napapiirin peruskoulun ja Ylikylän peruskoulun määräaikaisen tuntiopettajan (ruotsin ja englannin kieli) tehtävään vakanssinumerolla 56400145 valitaan 1.8.2024 - 31.7.2025 FM Eila Melamies.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen palvelussuhteen alkamista toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Allekirjoitus

Jaakko Sarmola, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut