§ 13 Napapiirin peruskoulu, tuntiopettaja, musiikki ja kuvataide (56400149)

Lataa 

ROIDno-2023-1205

Päätöspäivämäärä

17.4.2023

Päätöksen tekijä

Rehtori Napapiirin yläaste

Päätöksen peruste

Tehtävään valittava henkilö on ainoa kelpoinen hakija. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hän on osoittanut haluavansa kehittää omaa ja koulun toimintaa. Hänellä on hyvät pedagogiset taidot.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut Napapiirin peruskouluun musiikin ja kuvataiteen tuntiopettajaa. Hakuaika oli 28.3. - 11.4.2023, ja määräaikana hakemuksia tuli 2. Kelpoisia hakijoita oli 1, joten haastattelua ei järjestetty.

Valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilaslähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta.

Määräaikaisuuden peruste: opetuksen määrän vaihtelevuus ja uuden yhtenäisen peruskoulun henkilöstöjärjestelyjen keskeneräisyys.

Päätös

Napapiirin peruskoulun määräaikaisen tuntiopettajan (musiikki ja kuvataide) tehtävään vakanssinumerolla 56400149 valitaan 1.8.2023 - 31.7.2024 TaM Essi Seppälä.

Allekirjoitus

Jaakko Sarmola, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut