§ 6 Resurssiopettaja, määräaikainen, Nivavaaran koulu (56400160)

Lataa 

ROIDno-2023-1570

Päätöspäivämäärä

5.5.2023

Päätöksen tekijä

Rehtori Nivavaaran koulu

Päätöksen peruste

Apulaisrehtorin esitys:

Esitän, että resurssiopettajan tehtävään nro 56400160, sijoituskouluna Nivavaaran koulu, valitaan määräajaksi 7.8.2023- 1.6.2024 KM, luokanopettaja Mikko Tervo. Perusteluna esitykselle on kelpoisuuden lisäksi hakuilmoituksessa edellytettyjen kriteerien täyttyminen.

 

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin määräaikaset opettajan virat ovat olleet haettava osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry, Rovaniemen kaupungin  ilmoitustaululla ja TE-toimiston sivuilla. Virat julistettiin haettavaksi 17.3.2023 ja  viimeinen hakupäivä oli 31.3.2023.

Hakuilmoituksessa edellytettiin valittavalta henkilöltä hyviä  yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luetaan hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä.

Nivavaaran koulussa täytetään yksi resurssiopettajan tehtävä 7.8.2023 - 1.6.2024 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden peruste on määräaikainen erillisrahoitus. 

Haastattelu Nivavaaran, Saaren, Syväsenvaaran ja Ounasvaaran koulujen määräaikaisiin tehtäviin järjestettiin 14.4.2023, ja sitä täydennettiin 4.5.2023.

Päätös

Tuntiopettajan tehtävään nro 56400160, sijoituskouluna Nivavaaran koulu  valitaan määräajaksi 7.8.2023-1.6.2024 KM, luokanopettaja Mikko Tervo.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien  rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Allekirjoitus

Rehtori Mikko Paananen

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut