§ 38 Erityisluokanopettajan viransijaisuus (56400139)

Lataa 

ROIDno-2020-3139

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Rehtori Rantavitikan peruskoulu

Päätöksen perustelut

Hakijoista yhdellä on hakukuulutuksessa edellytetty erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Kelpoisuuden lisäksi tehtävään valittava täyttää hakuilmoituksessa edellytetyt kriteerit ja hän toi haastattelussa esiin vahvuuksia, jotka edesauttavat viransijaisuuden menestyksekästä hoitamista. 

Päätös

Päätän valita Rantavitikan peruskoulun erityisluokanopettajan viransijaisuuteen ajalle 28.9.2020-5.6.2021 KM Ruut Kärnän.

Erityisluokanopettajan sijaisuuteen valitun on toimitettava nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. 

Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. 

Allekirjoitus

Katja Kauniskangas, rehtori, Rantavitikan peruskoulu 

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut