§ 14 Päätoiminen tuntiopettaja erityisopetus, Vaaranlammen koulu

Lataa 

ROIDno-2021-1344

Päätöspäivämäärä

22.4.2021

Päätöksen tekijä

Rehtori Vaaranlammen koulu

Päätöksen perustelut

Perusteluna valinnalle ovat koulutuksen ja aineenhallinnan lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oppilaslähtöinen työote sekä haastattelussa esille tulleet vahvuudet.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

 

Päätös

Määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2021-31.7.2022 sijoituspaikkana Vaaranlammen koulu valitaan KM Iida Hanni. 

Allekirjoitus

Sami Oinas rehtori Vaaranlammen koulu

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut