§ 76 Määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi / Ylikylän peruskoulu

Lataa 

ROIDno-2023-3222

Päätöspäivämäärä

6.10.2023

Päätöksen tekijä

Rehtori Ylikylän peruskoulu

Päätöksen peruste

Perusteluina valinnalle on valittavan hakijan kelpoisuuden lisäksi hakuilmoituksessa edelletettyjen kriteerien täyttyminen.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluissa on ollut haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi. Määräaikaisuuden peruste on kyseisen tehtävän tilapäisyys ja määräaikainen tarve.

Kelpoisuusvaatimuksena oli ensisijaisesti koulunkäynninohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto tai erityisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto. Vielä myöhemmin avoimeksi tulevat koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan tehtävät ja sijaisuudet voidaan täyttää ilman uutta hakuilmoitusta tämän hakuilmoituksen perusteella.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Arvostamme kykyä toimia monipuolisissa ja vaihtelevissa koulunkäynninohjaajan tehtävissä ja moniammatillisessa työyhteisössä. 

Hakuaika päättyi 26.9.2023. Hakuajan loppuun mennessä hakemuksia tuli yhteensä yhdeksän, joista haastateltiin neljä hakijaa. 

 

Päätös

Määräaikaiseen koulunkäynninohjaajan toimeen vakanssinumero 74546058, sijoituskouluna Ylikylän peruskoulu ja ajalle 23.10.2023 - 31.5.2024 valitaan Siiri Van Krevel.

Valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti ja työ aika 91,5 %.

Allekirjoitus

Rehtori Petri Mäkelä, Ylikylän peruskoulu

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut