§ 73 Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon hankinta

Lataa 

ROIDno-2017-1407

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän valita kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon lumityöalueen 7 urakoitsijaksi talvikaudelle 2019-2020 Rakennustyö Lauri Ylitulkkila Ky:n. Lumityöalueelle 4 ei valita urakoitsijaa, vaan tilaliikelaitos huolehtii lumityöalueen 4 talvikunnossapidosta omana työnä. Lumityöalueiden 8 ja 12 tarjouskilpailu keskeytetään ja kaikki tarjoukset hylätään. Lumityöalueet 8 ja 12  kilpailutetaan uudelleen.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos