§ 75 Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon hankinta

Lataa 

ROIDno-2017-1407

Päätöspäivämäärä

20.9.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän valita kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon lumityöalueen 8 urakoitsijaksi talvikaudelle 2019-2020 Lassila-Tikanoja Oyj:n. Lumityöalueelle 12 ei valita urakoitsijaa, vaan tilaliikelaitos huolehtii lumityöalueen 12 talvikunnossapidosta omana työnä. Lumityöalueen 12 tarjouskilpailu keskeytetään ja kaikki tarjoukset hylätään.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos