§ 30 Pääkirjaston korjaustyöt -tarjouskilpailun keskeyttäminen

Lataa 

ROIDno-2019-807

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän keskeyttää Pääkirjaston korjaustyöt 2019 -tarjouskilpailun, koska määräaikaan mennessä saatiin vain (1) tarjous ja keskeyttämiselle on perusteltu syy. Koska avoimessa menettelyssä ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia, hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn tai suorahankintaan, jonka pohjalta mahdollisen hankinnan loppuun saattaminen harkitaan lopullisesti.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos