§ 19 Päätös hankinnan keskyttämisestä ”Saaruanpuiston tilaelementin siirto Hirvaalle” koskevassa tarjouskilpailussa

Lataa 

ROIDno-2019-525

Päätöspäivämäärä

1.3.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että Saaruanpuiston tilaelementin siirto Hirvaalle –hankinta keskeytetään ja hankinnasta käynnistetään uusi hankintalain mukainen kilpailutus, josta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa. Keskeytettävään hankintaan ROIDno-2019-525 saadut tarjoukset pidetään salassa siihen asti kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos