§ 60 Puitesopimustoimittajien valinta - LVIA-valvonta

Lataa 

ROIDno-2019-438

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän valita ajalle 1.7.2019 – 30.6.2022 suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitejärjestelyyn liitteenä 2 olevan tarjousten vertailutaulukosta (kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun) ilmenevät tarjoajat (4 kpl) puitesopimustoimittajiksi. 
Samalla päätän, että puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa laaditaan kirjalliset tarjouspyynnön mukaiset hankintasopimukset.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos