§ 54 Sähkönhankintapalveluiden hankinta - option käyttäminen

Lataa 

ROIDno-2019-1867

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän, että sähkönhankintapalveluissa käytetään optiokausi ajalla 1.1.2020-31.12.2021. Asiantuntijapalveluita ostetaan edellä kuvatulla optiokaudella VENI Energia Oy:ltä. Optiokaudella kaikki hankintasopimuksen ehdot pysyvät alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisina. Sopimus käsittää salkunhallintapalvelua, jossa VENI Energia Oy esittää sähköenergian eri hintakomponenttien kiinnityksiä vuosina 2021-2024 ostettavalle sähköenergialle. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat optiokaudella 26.500,00 euroa, alv. 0 % sisältäen mahdollisen sähkönhankinnan kilpailutuksen hyvissä ajoin ennen seuraavan sähkönhankintasopimuskauden päättymistä. Hankinnasta on neuvoteltu sähkönhankintaryhmän osapuolten kesken (puitesopimus) ja jokainen hankintaryhmän jäsen laatii sopimuksen suoraan VENI Energia Oy:n kanssa ostettavista asiantuntijapalveluista kunkin sähkön vuosikulutusvolyymin osuudella (puitesopimus). Tilaliikelaitoksen osuus asiantuntijapalveluista on noin 60 %.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos