Banneri

§ 19 Eläinlääkärin avustajan tehtävänkuva ja palkan määrittäminen

Lataa 

ROIDno-2018-544

Päätöspäivämäärä

17.3.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen delegointipäätös.

Toimen kelpoisuusehtona on eläintenhoitajan ammattitutkinto. Toimen palkkaus määräytyy KVTES, hinnoittelun ulkopuoliset, mukaan.

Palvelussuhdepäällikkö ja henkilöstöpäällikkö puoltavat ympäristöpäällikön ehdotusta.

 

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi:

Ehdotan, että eläinlääkärin avustajan tehtävänkuvaksi määritellään päätöksen liitteen mukainen tehtävänkuva.

Tehtäväpalkaksi määritetään 2050 €/ kk.

Päätös

Päätän ympäristöpäällikön ehdotuksen mukaisesti, että eläinlääkärin avustajan tehtävänkuvaksi määritellään päätöksen liitteen mukainen tehtävänkuva.

Tehtäväpalkaksi määritetään 2050 €/ kk.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Ympäristönvalvonta