Banneri

§ 144 Hallintopäällikön avoimen viran hoitaminen

Lataa 

ROIDno-2020-1443

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja on keskustellut hallintopäällikön viran määräaikaisesta hoitamisesta vs. erityissuunnittelija, kauppatieteiden maisteri Rauni Jokelaisen kanssa. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Koska Jokelainen on työskennellyt kaupungin organisaatiossa erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, hän olisi toimialajohtajan näkemyksen mukaan soveltuva määräaikaiseen ja viran alkuperäistä tehtävänkuvaa suppeampaan hallintopäällikön tehtävään. Elinvoimalautakunta on 25.8.2020 päättänyt hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää hallintopäällikön avoimen viran tehtävänkuvaltaan muutettuna määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Elinvoimalautakunta päättää viran vakituisesta täyttämisestä.

Päätös

Päätän määrätä kauppatieteiden maisteri Rauni Jokelaisen hoitamaan elinvoimapalvelujen toimialan hallintopäällikön avointa virkaa ajalla 1.9.2020-31.5.2021 ja vahvistan avoimen viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.9.2020 alkaen 4440,66 euroa.

Allekirjoitus

Jukka Kujala, toimialajohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut