Banneri

§ 66 Kerrostalotontin 698-3-3060-16 luovuttaminen os. Willamonkuja 1

Lataa 

ROIDno-2019-3125

Päätöspäivämäärä

11.5.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Hovako Oy:lle / perustettavalle yhtiölle asemakaavan mukaisen kerrostalotontin 968- 3-3060-16, osoite Willamonkuja 1.

1. Vuokra-aika on 60 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 28186,45 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

Tontin varausaika on 1.6.2020 - 30.5.2021.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 29326,45 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 28186,45 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 29326,45 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 28186,45 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

Jukka Kujala, toimialajohtaja elinvoimapalvelut

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut