Banneri

§ 90 Kunnossapitopäällikön viran hoito 1.8-31.8.2020

Lataa 

ROIDno-2020-1420

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinöörin esitys:

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen on irtisanoutunut ja jäänyt vuosilomalle 4.5 alkaen ja kunnossapitopäällikön virka on täyttömenettelyssä ja uusi kunnossapitopäälikkö astuu virkaan 1.9.2020 alkaen..

Kunnossapitopäällikön virkatehtävät vaativat välitöntä hoitamista ja  sähköinsinöörin tehtäviä hoitava Marko Rautio on hoitanut omien tehtäviensä ohella vt. kunnossapitopäällikön virkaa 4.5.-31.7.2020.

Esitän, että vt. kunnossapitopäällikön virkaan nimitetään ajalle 1.8 -31.8 sähköinsinöörin tehtävistä Marko Rautio. Raution tehtäväkuvaus noudattaa kunnossapitopäällikön tehtäväkuvasta, mutta Rautio hoitaa kunnossapitopäällikön tehtävien ohella myös soveltuvin osin sähköinsinöörin tehtäviä. Tehtäväpalkka määräytyy kunnossapitopäällikön tehtäväpalkan mukaan ollen 3,886.89 €/kk. Rautio on antanut suostumuksensa tehtäväjärjestelyihin.

Päätös

 

Päätän kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti, että sähköinsinööri Marko Rautio toimii vt. kunnossapitopäällikkönä 1.8.-31.8.2020 välisenä aikana. Raution tehtäväkohtainen palkka on sama kuin kunnossapitopäälliköllä.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut