Banneri

§ 91 Kunnossapitopäällikön viran täyttäminen

Lataa 

ROIDno-2020-1420

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Hakemusten ja suoritetun haastattelun perusteella parhaaksi hakijaksi haastatteluryhmän mielestä osoittautui työnjohtaja ins. AMK  Niemelä Ville. Hänellä on hakijoista laajin kokemus katujen- ja liikennealueiden kunnossapidosta toimien mm. kolmen vuoden ajan kunnossapidon alueurakan työjohtajan urakoitsijan puolella. Päätöksen perusteena on myös haastattelussa saatu vahvistus Niemelän soveltuvuudesta kunnossapitopäällikön tehtävään.  

Haastatteluryhmä suosittaa työnjohtaja ins. AMK  Niemelä Ville valintaa katujen ja liikennealueiden kunnossapitopäälliköksi. 

Hallintosäännön 56 §:n mukaan toimialajohtaja päättää yksiköiden henkilövalinnoista.

Kaupungininsinööri esittää, että työnjohtaja ins. AMK  Niemelä Ville valitaan Rovaniemen teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan kunnossapitopäälliköksi 1.9.2020 alkaen. Kunnossapitopäällikön tehtäväpalkka määräytyy ts:n paikallisen sopimuksen mukaisesti tehtäväpalkan ollessa 3,886.89 €/kk. 

Päätös

Päätän valita kunnossapitopäällikön virkaan 1.9.2020 akaen työnjohtaja ins.AMK  Ville Niemelän esittelyosassa todetuilla perusteilla.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut