Banneri

§ 111 Myönnetyt yrityspalvelusetelit

Lataa 

ROIDno-2020-193

Päätöspäivämäärä

8.7.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Yrityspalveluseteleihin vuonna 2020 käytettävissä oleva määräraha on 150.000,00 €, josta osa tulee jättää käytettäväksi syksyllä 2020 käynnistyvässä uudessa haussa. Em. määrärahasta esitetään nyt käytettäväksi enintään 82.000 € myönnettävien (arvoltaan enintään yht. 102.500 €) yrityspalvelusetelien kaupungin tukien osuuksiin (80 %) seuraavasti:

o 11 kpl yrityksille, joiden ns. kärkihankkeet mm. tukevat alueen muuta yritystoimintaa tai vaativat investointeja ja/tai innovaatioita; erittely liitteessä. Kaupungin tukien osuudet yht. 38.000,00 €.
o samoin 11 kpl muille kriteerit täyttäville yrityksille. Tuen saajat arvotaan ko. 23 yrityksen joukosta; erittely liitteessä. Kaupungin tukien osuudet yht. enintään 44.000,00 €, riippuen saajille myönnettävien yrityspalvelusetelien arvoista (5.000 € tai 2.500 €, joista kaupungin tuen osuus 4.000€ tai 2.000 €).

Päätös

Rovaniemen kaupunki myöntää yrityspalvelusetelin liitteessä mainituille yrityksille liitteessä mainituin perustein. 

Allekirjoitus

Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut