Banneri

§ 33 Pöyliörannan asemakaavan laatiminen

Lataa 

ROIDno-2017-96

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Suorahankinnan perustelu

Tilattavan työn arvo jää alle kansallisen kynnysarvon 60 000 € ja tehdään siten Rovaniemen kaupungin pienhankintaohjeita noudattaen. Pienhakintaohjeiden mukaisesti yli 10 000 € suorahankinta on perusteltava ja se perustellaan seuraavasti:

Ramboll Finland Oy on ollut konsulttina alueen asemakaavakarttojen laatimisessa valmisteluvaiheessa kaupunginjohtajan 5.4.2018 tekemän hankintapäätöksen mukaisesti,​ joten kyseiselle konsultille on kertynyt kaavahankkeesta kohteeseen liittyvää tietämystä ja osaamista. Myös tilaajan työpanos pienenee olennaisesti, kun hankkeeseen tarvittavaa lähtötietoja on jo konsultilla käytettävissä ja lisäksi hankintaan käytetty työmäärä ja aika pienenevät olennaisesti. Konsultin arvioima työmäärä vastaa hyvin tilaajan arviota ja konsultin tarjoamat tuntiveloitushinnat noudattavat tilaajan markkinatuntemuksen perusteella vallitsevaa hintatasoa. Näillä perusteilla työn jatkaminen Ramboll Finland Oy:n kanssa on perusteltua ja täyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden vaatimuksen.

Päätös

Päätän, että Pöyliörannan asemakaavatyö sekä luonto- ja meluselvitykset tilataan Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksessa esitettyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Asemakaavatyö tavoitehinnalla
47.666 euroa (alv. 0%) sekä luontoselvitys 2.063 euroa (alv. 0%) ja meluselvitys 4.735 euroa (alv. 0%).

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut