Banneri

§ 6 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos 29.10.-3.12.2019 / Rauni Kenttälä

Lataa 

ROIDno-2020-353

Päätöspäivämäärä

6.2.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Matti Konstenius:

Kartoittaja Outi Martikainen on ollut poissa työstä 29.10.-3.12.2019. Kaavavalmistelija Rauni Kenttälä on hoitanut omien töidensä ohella kartoittaja Outi Martikaisen tehtäviä, maanvuokralaskutuksen ja tähän liittyvän asiakaspalvelun, ajalla 29.10.-3.12.2019.

Esitän, että Rauni Kenttälän tehtävä voidaan sijoittaa ajalle 29.10.-3.12.2019 toimistohenkilöstön TVA-ryhmään 2, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2222,00 euroa.

Perusteena KVTES II luku 10 § 1 ja 2 mom.

Henkilöstöjohtaja Antti Määtän lausunto: tehtäväkuvauksen perusteella tehtävä voidaan sijoittaa ajalle 29.10.- 3.12.2019 toimistohenkilöstön TVA-ryhmään 2, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2222,00 euroa.

Päätös

Päätän, että kartoittaja Outi Martikaisen poissaolon sijaisuuden ajaksi kaavavalmistelija Rauni Kenttälän tehtäväkohtainen palkka korotetaan 2222,00 euroon ajalle 29.10.-3.12.2019, perusteena henkilöstöjohtajan lausunto.

Allekirjoitus

Elinvoiman toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut