Banneri

§ 35 Tehtäväpalkan tarkistaminen / Holm

Lataa 

ROIDno-2020-996

Päätöspäivämäärä

28.4.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Talouspäällikkö Jukka Ylinampa:

Taloussihteeri Tuija Holm on määräaikaisessa työsuhteessa 29.1.2019-29.2.2020 sekä 1.3.-31.12.2020 väliset ajat nimikkeellä taloussihteeri ja hänen tehtäväpalkkansa on ollut 1.6.2020 alkaen 2384,77 euroa.

Holm on omien aikaisempien työtehtäviensä lisäksi ottanut hoitaakseen 1.3.2020 alkaen elinvoimapalvelut-toimialan ulkomaan laskutuksen, EU-hankkeiden maksatushakemusten laatimisen sekä muiden tarvittavien hankedokumenttien tuottamisen.

Uuden tehtäväkokonaisuuden osaamisvaatimukset ovat EU-rahoitusohjelmien tuntemus erityisesti hankkeiden kirjanpidon osalta ja hyvä englannin kielen kirjallinen taito.

Edellä mainitun johdosta esitän Tuija Holmin palkan tarkistamista siten, että hänen tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan 2384,77 eurosta 2439,99 euroon 1.3.2020 alkaen.

Henkilöstöjohtaja: Esitys on henkilöstöjohtajan lausunnon mukainen.

Päätös

Päätän talouspäällikön esityksen mukaisesti Tuija Holmin tehtäväpalkaksi 2439,99 euroa 1.3.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut