Banneri

§ 102 Teollisuustontin 8-8013-9 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Suopellontie 1

Lataa 

ROIDno-2020-2128

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Vuokraoikeus on kirjattu hakijan nimiin, joten esteitä vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki jatkaa vuokrasopimusta MP-Roskaton Oy:lle asemakaavan mukaisesta tontista 8-8013-9 (laitostunnus 698-8-8013-1-L1), os. Suopellontie. Samalla kumotaan tonttia aiemmat koskevat  20.8.1981, 25.3.1992 ja 14.5.2001 allekirjoitetut vuokrasopimukset.

1. Vuokra-aika on 1.9.2020 - 31.12.2042.

2. Tontin vuosivuokra on 31.12.2021 asti nykyisen vuokrasopimuksen mukaisesti 860,83 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968. Tontin vuosivuokra on 1.1.2022 alkaen kaupunginhallituksen 9.3.2009 §104 päättämän luovutusehtojen mukaisesti  1752,77 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

 

Allekirjoitus

elinvoimapalvelun toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut