Banneri

§ 140 Teollisuustontin 8-8140-2 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Tuiskuntie 12

Lataa 

ROIDno-2020-2657

Päätöspäivämäärä

18.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Vuokraoikeus on kirjattu hakijan nimiin, joten esteitä vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki jatkaa vuokrasopimusta Laplan Oy:lle asemakaavan mukaisesta tontista 698-8-8140-2 (laitostunnus 698-8-8140-2-L1) os. Tuiskuntie 12. Samalla kumotaan tonttia aiemmin koskeva 3.9.1990 allekirjoitettu vuokrasopimus.

1. Vuokra-aika on 1.11.2020 - 31.12.2051.

2. Tontin vuosivuokra on 31.12.2020 asti nykyisen vuokrasopimuksen mukaisesti 371,76 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968. Tontin vuosivuokra on 1.1.2021 alkaen kaupunginhallituksen 9.3.2009 §104 päättämän luovutusehtojen mukaisesti  797,55 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

 

Allekirjoitus

elinvoimapalvelun toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut