Banneri

§ 146 Teollisuustontin 8-8145-2 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Sipolantie 10

Lataa 

ROIDno-2020-2699

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Vuokraoikeus on kirjattu hakijan nimiin, joten esteitä vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki jatkaa vuokrasopimusta Lapin Huoltopalvelulle asemakaavan mukaisesta tontista 698-8-8145-2 (laitostunnus 698-401-170-0-L1) os. Sipolantie 10. Samalla kumotaan tonttia aiemmin koskeva 9.4.1990 allekirjoitettu vuokrasopimus.

1. Vuokra-aika on 1.11.2020 - 31.12.2051.

2. Tontin vuosivuokra on 31.12.2020 asti nykyisen vuokrasopimuksen mukaisesti 1260,70 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968. Tontin vuosivuokra on 1.1.2021 alkaen kaupunginhallituksen 9.3.2009 §104 päättämän luovutusehtojen mukaisesti  2679,32 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

 

Allekirjoitus

elinvoimapalvelun toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut