Banneri

§ 104 Teollisuustontin 9-9066-2 luovuttaminen os. Teollisuustie 40

Lataa 

ROIDno-2018-3382

Päätöspäivämäärä

26.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa R Properties Oy:lle tai perustettavan yhtiön lukuun asemakaavanmukaisen tontin 9-9066-2 os. Teollisuustie 40.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 6018,34 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.9.2020 - 28.2.2021. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 7368,34 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 6018,34 euroa ja lohkomismaksusta 1350 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallityksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 50.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 7368,34 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 6018,34 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1350,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

elinvoimapalvelun toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut