Banneri

§ 13 Teollisuustonttia 8-8155-1 koskeva myynti/vuokrauspäätöksen täydentäminen ja varausajan jatkaminen

Lataa 

ROIDno-2019-278

Päätöspäivämäärä

12.3.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Lapin Krassi Oy:lle asemakaavan mukaisen tontin 8-8155-1 os. Varikkotie 25.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 2199,16 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.3 - 31.8.2020. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun, joka muodostuu perusmaksusta 2199,16 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallityksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 3339,16 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 2199,16 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut