Banneri

§ 15 Tontin 698-10-228-2 varaaminen Talvitie 30

Lataa 

ROIDno-2018-1086

Päätöspäivämäärä

16.3.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Siklatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun YSA -tontin 698-10-228-2 os. Talvitie 30 kaupunginhallituksen 11.3.2014 § 108  päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-228-2
Tontin pinta-ala: 4813 m²
Kaavamerkintä: YSA-1
Rakennusoikeus: 1500 k-m²
Tontin varausaika: 1.3. 2020-1.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 6396,70 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 5256,70 ja lohkomismaksusta 1140 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Tontille on asemakaavassa määritelty erilliset rakentamistapaohjeet.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava 1.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 5256,70 euroa (v. 2019 ind. 1948).

 

Allekirjoitus

Jukka Kujala                                                                                                                                                                                                         toimialajohtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut