Banneri

§ 135 Tontin luovuttaminen Ravitallialueelta os. Ravitallikuja 25

Lataa 

ROIDno-2020-2439

Päätöspäivämäärä

3.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa oheiselle karttaliitteelle merkityn n. 8073 m2:n suuruisen alueen (os. Ravitallikuja 25) tilasta Alasin Rn:o 698-401-152-0 Helena Flinkille käytettäväksi hevostallin rakentamiseen, seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 876,80 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

4. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille lopulliset rakennussuunnitelmat rahoituksineen ja rakentamisaikatauluineen.

5. Sopimus on allekirjoitettava viimeistään 28.2.2021.

6. Alueen varausaika on 1.9.2019 -28.2.2021.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 951,80 euroa, joka muodostuu perusmaksusta (alueen vuosivuokra) ja karttapakettimaksusta 75 euroa (v.2018).

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa.

Mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään alueen hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Hakijan peruessa tonttivarauksen varausmaksua ei palauteta.

Varausmaksu 951,80 euroa jakaantuu seuraavasti:

Alueen vuosivuokra 876,80 euroa              34300.alviton.1000.1250

Karttapakettimaksu 75,00 euroa                 3294.alv24%.1000.4305.YL32940

 

Allekirjoitus

toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut